Tørvis Hotell - draumen om Marifjøra

Tørvis Hotell har røter attende til 1639 i det som var eit handelsentrum i regionen - Marifjøra.
Me ligg rett ved Lustrafjorden, som skil seg ut med grønfargen sin - farga av breen.
 
Tørvis Hotel's history goes back to the early 1600's, when Marifjøra was a market town in the region.
You can find the hotel by the green Lustrafjord - colored by the glacier.

 

Tørvis Hotell åpner 2. mai 2019 og vil være åpen enn året rundt!

Tørvis Hotell will open on May 2, 2019 and will be open than year round!