Tørvis Hotell - draumen om Marifjøra

Tørvis Hotell har røter attende til 1639 i det som var eit handelsentrum i regionen - Marifjøra.
Me ligg rett ved Lustrafjorden, som skil seg ut med grønfargen sin - farga av breen.
 
Tørvis Hotel's history goes back to the early 1600's, when Marifjøra was a market town in the region.
You can find the hotel by the green Lustrafjord - colored by the glacier.

 

Tørvis Hotell er nå stengt for sesongen 2019. Vi åpner hotellet våren 2020 igjen.
Tørvis Hotell is now closed for the season 2019. We will open the hotel again in the spring of 2020.