Tørvis Hotell - draumen om Marifjøra

Tørvis Hotell har røter attende til 1639 i det som var eit handelsentrum i regionen - Marifjøra.
Me ligg rett ved Lustrafjorden, som skil seg ut med grønfargen sin - farga av breen.
 
Tørvis Hotel's history goes back to the early 1600's, when Marifjøra was a market town in the region.
You can find the hotel by the green Lustrafjord - colored by the glacier.