MARIFJØRA

 Marifjøra er ei lita bygd inst i Sognefjorden med lange tradisjonar som handelstad.